PK35213 Piko track, Curve radius 3, G-R3. Size: G

£16.74

PK35213 Piko track, Curve radius 3, (920mm centre-line radius) G-R3. Size: G

In stock

Get it Fri, 15th Dec - Sun, 14th Jan
SKU: PK35213 Categories: , , ,